سرگرمی-خواندنی-علمی_هادي فتح الهي(Hadi Fathollahi)

ویژگی های یک ماده که بوسیله آن ها آن ماده شناخته می شود.

3.      منظور از خواص فیزیکی چیست؟مثال بزنید.

ویژگی هایی استکه شکل ظاهری و تغییر آن را شرح می دهندمثل:رنگ-بو-مزه-نقطه جوش و ذوب-جرم حجمی- رسانایی الکتریکی.

4.      تغییرات فیزیکی چه نوع تغییراتی  هستند؟مثال بزنید.

در این نوع تغییرات  فقط شکل و ظاهرماده عوض می شود اما نوع و جنس آن عوض نمیشود.مثل:ذوب٬ انجماد ٬تبخیر٬ میعان و…

5.      منظور از خواص شیمیایی چیست؟

ویژگی هایی هستند که با یک تغییر شیمیایی ظاهر می شوند وتمایل یا عدم تمایل آن ماده را برای شرکت در یک تغییر شیمیایی بیان می کند.

6.      خواص فیزیکی  آب را بنویسید.

بی رنگ- بی بو-نقطه جوش-نقطه انجماد-چگالی آن یک

7.      خواص شیمیایی آب را بنویسید

نمی سوزد-نمی سوزاند-بوسیله جریان برق به دو عنصر اکسیژن وهیدروژن تبدیل می شود- به سختی دچار واکنش شیمیایی می شود.

8.      منظور از فرآورده و واکنش دهنده چیست؟

مواد مصرف شده در یک واکنش شیمیایی را واکنش دهنده گویند.

موادی که در یک واکنش تولید می شوند را فراورده گویند.

9.      قانون پایستگی جرم را بیان کنید.

این قانون بیان میکند که در یک واکنش شیمیایی همیشه جرم فرآورده ها برابر جرم واکنش دهنده ها است.

10.  ماده ی سوختنی چیست؟

هر ماده ای که بسوزد یعنی  با اکسژن  ترکیب شود ماده ی سوختنی نام دارد.

11.  منظور از اکسایش چیست؟

به واکنش یک ماده با اکسیژن اکسایش گویند.

12.  وقتی شمع می سوزد فرآورده ها و واکنش دهنده ها چه موادی هستند؟

واکنش دهنده کربن و هیدروژن با اکسیژن فرآورده ها کربن دی اکسید و آب می باشد.

13.  یک مثال برای سوختن کند و یک مثال  از سوختن تند بنویسید؟

سوختن کند مثل زنگ زدن آهن٬سوختن تند مثل شمع که گرما و نور همراه دارد.

14.  منظور از واکنش گرماگیر چیست؟مثال بزنید.

تغییری است که با گرفتن انرژی همراه است مثل ذوب-تبخیر-پختن غذا

15.  منظور از واکنش گرماده چیست؟مثال بزنید.

تبخیری است که با آزاد کردن گرما همراه است مثل سوختن چوب-انجماد-میعان

16.  واکنش های اکسایش عموما گرماده اند یا گرماگیر؟

عموما گرماده هستند

17.  انرژی مورد نیاز بدن چگونه تامین می شود؟

بر اثر اکسایش قند خون درون سلول ارژی تامین می شود.

18.  قند خون چه نام دارد و از چه عناصری ساخته شده است؟

قند خون گلوکز نام دارد که از سه عنصرکربن-هیدروژن-اکسیژن ساخته شده است.(C6H12O6)

19.  بر اثر اکسایش قند خون درون سلول ها چه موادی تولید می شود ؟

کربن دی اکسید-آب-مقدار زیادی انرژی

20.  مواد حاصل از اکسایش گلوکز در سلول به کجا منتقل می شود؟

آب حاصل به آب بدن اضافه میگردد و زادی آن هم از کلیه ها دفع می گردد

21.  سوخت چیست؟مثال بزنید.

مواد سوختنی که تنها برای تامین انرژی سوزانده شود سوخت نام دارد مثل:نفت-بنزین-گازوئیل-گاز شهری-زغال سنگ که مهم ترین سوخت ها هستند.

 

22.  سه شرط لازم برای فراهم کردن آتش را بنویسید.

سوخت-اکسیژن-گرما

23.  رابطه واکنش شیمیایی با انرژی چیست؟

واکنش های شیمیایی همیشه با تغییر انرژی همراه هستند.

24.  علت تغییر انرژی در واکنش شیمیایی چیست؟

تفاوت بین انرژی ذخیره شده در واکنش دهنده ها و فرآورده ها می باشد.

25.  در کدام واکنش شیمیایی انرژی فرآورده هابیش تر از واکنش دهنده ها می باشد وچگونه نوشته میشوند وبرعکس ؟

الف)در واکنش های گرماگیر:                                فرآورده         انرژی ‌+ واکنش دهنده

ب)در واکنش های گرماده:                                 انرژی+فرآوده          واکنش دهنده

26.  سرعت یک واکنش را چگونه مشخص می کنند؟

با اندازه گیری سرعت ناپدیدشدن مواد واکنش دهنده یا سرعت تولید فرآورده ها

27.  عوامل موثر در واکنش را بنویسید.

دما-حالت فیزیکی-غلضت واکنش دهنده-کاتالیزگرها

28.  کاتالیزگر چیست؟

موادی هستند که سرعت واکنش را افزایش می دهند ولی خود دچار تغییر شیمیایی نمی شوند ودر پایان باقی می مانند.

29.  برای هیدروژن دار کردن روغن مایع و تبدیل آن به روغن جامد از چه کاتالیز گری استفاده میشود؟

از پودر نیکل

30.  کدام تغییرات زیر گرماگیر و کدام گرماده هستند؟

تبخیر(گرماگیر )        میعان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرماده  )          چگالش( گرماده   )         تصعید( گرماگی  )

31.  کدام تغییرات زیر فیزیکی و کدام یک شیمیایی هستند؟

فاسد شدن غذا ( شیمیایی     )                                   ذوب شدن یخ(فیزیکی )

زنگ زدن آهن(  شیمیایی     )                                   بریدن تنه درخت(فیزیکی)

32.  در یک تغییر شیمیایی جرم واکنش دهنده ها بیش تر است یا جرم فرآورده ها؟چرا؟

جرم هر دو برابر است زیرا طبق قانون پایستگی جرم٬ در واقع جرم همیشه ثابت است.

 

 

سوالات فصل اول در این جا به پایان می رسد.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم آذر ۱۳۸۹ساعت ۱۶:۲۸ بعد از ظهر  توسط هادی  |